Tiếng anh

Writing – Unit 7 – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

a

a. Read the email about going to the movies.

(Đọc lá thư đi xem phim dưới đây.)

New message

To: emmab@frendzmail.com

Subject: Movies

Hi, Emma,

Thanks for asking me to the movies.

Sorry, I don’t want to watch Mix It Up. I don’t really like horror movies. I think they’re really boring.

Why don’t we watch High Rise Teens? It’s a comedy. I love comedies and this one seems really funny.

Let me know what you think.

Your friend,

Sarah

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Tin nhắn mới

Gửi đến: emmab@frendzmail.com

Chủ đề: Phim

Chào, Emma,

Cảm ơn vì đã rủ mình đi xem phim.

Rất tiếc, mình không muốn xem Mix It Up. Mình không thực sự thích phim kinh dị. Mình nghĩ chúng thực sự

nhàm chán.

Tại sao chúng ta không xem High Rise Teens? Nó là một phim hài hước. Mình thích phim hài và phim này có vẻ thực sự vui.

Cho mình biết bạn nghĩ gì nhé.

Bạn của bạn,

Sarah

b

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Writing – Unit 7 – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

b. Use your own ideas to write a similar letter. Write to 40-50 words. Use the informal email model on page 126 to help you.

(Sử dụng ý tưởng của bạn của đê viết một lá thư tương tự từ 40 đến 50 từ. Sử dụng hình thức lá thư thông thường ở trang 126.)

Lời giải chi tiết:

To tranganh245@gmail.com

Subject: Movies

Hi, Trang Anh.

Thanks for asking me about the movies.

Sorry, I don’t watch Sweet Tooth because I think action movies is so boring.

Why don’t you watch Bố Gìa. It is a meaningful series about our father and family. You can learn many helpful lessons from it.

Let me know what you think.

Your friend,

Lan

Tạm dịch:

Gửi đến: tranganh245@gmail.com

Chủ đề: Phim

Chào Trang Anh,

Cảm ơn vì đã rủ mình cùng đi xem phim.

Rất tiếc, mình không xem Sweet Tooth vì mình nghĩ phim hành động quá nhàm chán.

Tại sao bạn không xem Bố Gìà nhỉ? Đó là những tập phim ý nghĩa về cha và gia đình của chúng ta. Bạn có thể học được nhiều bài học hữu ích từ nó.

Cho mình biết bạn nghĩ gì nhé.

Bạn của bạn,

Lan

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tiếng anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button