Tiếng anh

Writing – Unit 6 – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

a

a. Read the email about Jenny’s visit to a charity.

(Đọc lá thư dưới đây về chuyến thăm của Jenny đến tổ chức từ thiện.)

writing unit6 ta6 ilearn Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Chủ đề: Tổ chức từ thiện động vật hoang dã

Chào Sally,

Mình biết rằng bạn yêu quý động vật, vì vậy mình muốn kể cho bạn nghe về chuyến đi mà mình thực hiện chiều nay.

Chúng mình đang tham quan một tổ chức từ thiện giúp động vật hoang dã. Chúng mình sẽ học nhiều về động vật và thiên nhiên. Chúng mình sẽ gặp một số nhà khoa học ở đây để nói về cách bảo vệ môi trường. 

Bạn muốn biết thêm thông tin nữa không? Hãy viết lại và cho mình biết nhé.

Bạn của bạn,

Jenny

b

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Writing – Unit 6 – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

b. Use your own ideas to write a similar letter about a charity that you know. Write to 40-50 words. Use the informal email model on page 126 to help you.

(Sử dụng ý tưởng của bạn của đê viết một lá thư về một chuyến thiện nguyện mà bạn biết từ 40 đến 50 từ. Sử dụng hình thức lá thư thông thường ở trang 126.)

Lời giải chi tiết:

To: tranganh245@gmail.com

Subject: My house

Hi, Trang Anh,

You know I love children so I had a tour to the orphanage in my town last month.

We visited a charity that helps orphan children. We met many cute children and gave love presents for them.

Would you like to know more information. Write back and let me know.

Your friend,

Lan Anh

Tạm dịch:

Chủ đề: Nhà của tôi

Chào Trang Anh,

Bạn biết đó tôi yêu trẻ con nên tôi đã có một chuyến đi đến trại mồ côi ở thị trấn vào tháng trước.

Chúng tôi đến thăm một tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ trẻ em mồ côi. Chúng tôi đã gặp rất nhiều trẻ em dễ thương và tặng những món quà yêu thương cho chúng.

Bạn có muốn biết thêm thông tin về nơi này không. Viết lại và cho tôi biết nhé.

Bạn của bạn,

Lan Anh

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tiếng anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button