Writing – Unit 2 trang 28 SGK Tiếng Anh 11

Câu 1

Write a letter to your pen friend telling him/her about one of your most memorable past experiences. Your letter should include the following main points:

when it happened

where it happened

how it happened

who was involved

how the experience affected you

Tạm dịch: 

Viết một lá thư cho người bạn tâm thư của em để kể cho bạn ấy về một trong những kỉ niệm khó quên của bạn. Lá thư của bạn nên bao gồm những ý chính sau

– nó xảy ra khi nào

– nó xảy ra ở đâu

– nó diễn ra như thế nào

– có ai tham gia

– trải nghiệm tác động đến bạn thế nào

Lời giải chi tiết:

Dear Huong,

Last night I had a scary dream. I was walking along an empty street late at night. Suddenly a lion appeared at the end of the street. He ran toward me with his big mouth open and sharp teeth. He roared and jumped upon me. I screamed loudly and awoke. I’m still frightened now. By the way, do you have similar problems now? Write to me as soon as possible.

Your friend,

Xuan

Tạm dịch: 

Hương thân mến,

Tối qua mình đã có một giấc mơ đáng sợ. Mình đang đi bộ trên một con đường vắng vẻ lúc tối muộn. Đột nhiên một con sư tử xuất hiện. Nó chạy về phía mình với cái mồm mở to và hàm răng sắc. Nó gầm lên và nhảy lên người mình. Mình hét to lên và thức giấc. Bây giờ mình vẫn rất sợ. À này, bạn có những vấn đề tương tự không? Viết cho mình sớm nhất có thể nhé.

Bạn của bạn,

Xuân

THPT Thu Xà

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *