Tiếng anh

Writing – Unit 2 – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

a

a. Read the paragraph about school subject and activity.

(Đọc đoạn văn về môn học và các hoạt động dưới đây.)

writing unit2 ta6 ilearn Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Tôi thích nhiều môn học và hoạt động ở trường. Tôi thích luyện tập bóng rổ và câu lạch bộ bơi. Tôi cũng thích các lớp mỹ thuật và tiếng Anh. Câu lạc bộ yêu thích của tôi là câu lạc bộ kịch. Tôi thật sự thích các môn học và hoạt động này.

– education (n): giáo dục

– art (n): mỹ thuật

– sport (n): thể thao

– science (n): khoa học

– language (n): ngôn ngữ

– computer (n): máy vi tính

– history (n): lịch sử

– band practice (n): luyện tập trong ban nhạc

– mathematics (n): toán

b

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Writing – Unit 2 – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

b. Use your own ideas to write a similar paragraph about school activities and subject you like. Write to 40-50 words. Use the informal email model on page 127 to help you.

(Sử dụng ý tưởng của bạn của đê viết một đoạn văn tương tự về môn học và hoạt động yêu thích của bạn từ 40 đến 50 từ. Sử dụng hình thức lá thư thông thường ở trang 127.)

Lời giải chi tiết:

I like a lot of school subjects and activities. I love playing football and joining English Club. I also love outdoor activities such as planting trees, finding history information,… My favourite subject is English and Math.

(Tôi thích rất nhiều môn học và hoạt động ở trường. Tôi thích chơi bóng đá và tham gia Câu lạc bộ tiếng Anh. Tôi cũng rất thích các hoạt động ngoài trời như trồng cây, tìm kiếm thông tin lịch sử,… Môn học yêu thích của tôi là Tiếng Anh và Toán.)

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tiếng anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button