Lịch sử

Vương quốc Cam-pu-chia

Mục 3

3. Vương quốc Cam-pu-chia

– Thế kỉ VI: thời kì hình thành – vương quốc của người Khơ-me – Chân Lạp.

– Từ thế kỉ IX – XV: thời kì phát triển thịnh đạt – thời kì Ăng-co:

+ Phát triển sản xuất nông nghiệp, chạm khắc đá

+ Mở rộng lãnh thổ.

– Từ thế kỉ XV: thời kì suy yếu. Đến năm 1863, bị thực dân Pháp xâm lược.

– Văn hóa Cam-pu-chia

+ Có chữ viết dựa trên chữ Phạn.

+ Kiến trúc gắn với Phật giáo, Hin-đu giáo: Ăngco Vát và Ăngco Thom.

khu den thap angcovat Trường THPT Thu Xà

ND chính

Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia.

Sơ đồ tư duy sự hình thành các vương quốc cổ ở Đông Nam Á1655044243 227 2021 09 08 104337 7 Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button