Kế hoạch kiểm tra HKII, năm học 2020-2021.

KẾ HOẠCH
V/v kiểm tra cuối kì,  học kì II - Năm học 2020-2021
 
Thực hiện công văn số 1332/SGDĐT-GDTrH ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Sở GD-ĐT Quảng Ngãi về việc hướng dẫn thời gian tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh THCS, THPT năm học 2020-2021; Trường THPT Thu Xà thông báo kế hoạch kiểm tra cuối kì, học kì II năm học 2020-2021 của trường như sau:
I-CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
1. Qui định các môn kiểm tra tập trung :
-Khối 10, 11: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học;
-Khối 12 : Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh.

2. Phân công ra đề, hướng dẫn chấm các môn kiểm tra tập trung (KTTT):
3. Hình thức kiểm tra : 
- Đối với môn Ngữ Văn: Tự luận . Các môn còn lại TNKQ + tự luận theo đúng cấu trúc đề Bộ giáo dục đã quy định
Chú ý: - Đề kiểm tra cuối kì, HK2 và hướng dẫn chấm của mỗi môn thuộc danh mục tài liệu tối mật cho đến thời điểm hết giờ làm bài của môn đó. Cán bộ, giáo viên ra đề kiểm tra có trách nhiệm soạn thảo đề, hướng dẫn chấm phải tuyệt đối giữ bí mật, không được phép công bố dưới bất kỳ hình thức nào; Đề và hướng dẫn chấm được soạn thảo trên phần mềm Microsoft Word, font Time New Roman, size 13, top 2 cm, bottom 2 cm, left 3 cm, right 2cm.
-Tổ, nhóm chuyên môn cần thống nhất ma trận, nội dung đề kiểm tra. Yêu cầu đề kiểm tra đảm bảo tính chính xác, nằm trong chuẩn kiến thức, kỹ năng và không có các nội dung trong phần đã được điều chỉnh, giảm tải.  Chú ý đến tính vừa sức, Đề kiểm tra theo hướng đánh giá năng lực học sinh ở cả 4 mức độ nhận biết (40%), thông hiểu (30%) vận dụng ( 20% ), vận dụng cao (10%) đáp ứng yêu cầu cơ bản và nâng cao, đảm bảo phân hóa trình độ học sinh.
- Đối với các môn KHXH đề kiểm tra theo hướng đặt câu hỏi mở, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và những kiến thức đã học, hạn chế học sinh ghi nhớ máy móc.
- Đối với các môn có phần TNKQ đề kiểm tra ít nhất phải gồm 4 mã đề.
Thời hạn nộp đề :
- Đối với khối 12 : Chậm nhất 17h thứ 6, ngày 07/5/2021
- Đối với khối 10, 11 : Chậm nhất 17h thứ 6, ngày 15/5/2021
4. Duyệt đề :
- Khối 12 : Sáng thứ 7, ngày 08/5/2021 ( TTCM Toán, Văn, Anh )
- Khối 11 : Sáng thứ 7, ngày 15/5/2021( TTCM 5 môn KTTT )
5. Danh sách phòng thi, phân công coi thi :
- Lập danh sách phòng thi : Theo thứ tự A,B,C…:  trên hệ thống SMAS, trong đó khối 10 ( 362 thí sinh ) chia thành 15 phòng; Khối 11 ( 327 thí sinh ) chia thành 14 phòng và khối 12 ( 276 thí sinh ) chia thành 12 phòng; hoàn thành trước ngày 06/5/2021 : Thầy Tin.
Chú ý rà soát loại ra khỏi danh sách các học sinh đã nghỉ học. ( Khối 10,11 ghi danh sách từ phòng 1 đến phòng 29, trong đó từ phòng 26 đến phòng 29 sẽ kiểm tra tại các phòng bộ môn, phòng vi tính và phòng tương tác )
- Chuẩn bị giấy kiểm tra cho các môn kiểm tra: Cô Lê Thị Vân.
- Thành lập HĐ coi KT và phân công giám thị các buổi kiểm tra (01 GT/ phòng): Hoàn thành trước ngày 06/5/2021 : Thầy Vỹ.
II-TỔ CHỨC KIỂM TRA
1.Các môn kiểm tra tại lớp:

- Đối với khối 12 : GVBM kiểm tra trong tuần 32 từ 03/5 đến hết 09/5/2021 theo Thời khóa biểu ( Nếu không kịp có thể kiểm tra ở đầu tuần 33 )
- Đối với khối 10, 11 : GVBM kiểm tra trong tuần 33 từ 10/5 đến hết 16/5/2021 theo Thời khóa biểu.
2.Các môn kiểm tra tập trung theo DSPT: Theo lịch như sau:
 
+ Khối 12:

 
Thứ -Ngày Buổi Môn Thời gian làm bài Giờ phát đề Giờ bắt đầu làm bài
Thứ 3
11/5/2021
Chiều Ngữ Văn
 
90 phút
 
13 giờ 25
 
13 giờ 30
 
Thứ 4   12/5/2021 Chiều Toán
Tiếng Anh
90 phút
45 phút
13 giờ 25
15 giờ 15
13 giờ 30
15 giờ 20

+Khối 10 :
Thứ -Ngày Buổi Môn Thời gian làm bài Giờ phát đề Giờ bắt đầu làm bài
Thứ 5
20/5/2021
Sáng Ngữ Văn
Vật lí
90 phút
45 phút
7 giờ 25
9 giờ 15
7 giờ 30
9 giờ 20
Thứ 7
22/5/2021
 
Chiều Toán
Tiếng Anh
Hóa học
90 phút
45 phút
45 phút
13 giờ 25
15 giờ 15
16 giờ 10
13 giờ 30
15 giờ 20
16 giờ 15
 
 
+Khối 11:

Thứ -Ngày Buổi Môn Thời gian làm bài Giờ phát đề Giờ bắt đầu làm bài
Thứ 6
21/5/2021
Sáng Ngữ Văn
Vật lí
90 phút
45 phút
7 giờ 25
9 giờ 15
7 giờ 30
9 giờ 20
Thứ 7
22/5/2021
 
Chiều Toán
Hóa học
Tiếng Anh
 
90 phút
45 phút
45 phút
13 giờ 25
15 giờ 15
16 giờ 10
13 giờ 30
15 giờ 20
16 giờ 15
 
III-TỔ CHỨC CHẤM BÀI KIỂM TRA :

- GVBM chấm thi môn, phòng thi khối lớp nào thì vào điểm môn, phòng thi của khối lớp đó trên hệ thống SMAS, đối với khối 12 hoàn thành trước ngày 15/5/2021, đối với khối 10, 11 hoàn thành trước 25/5/2021.
- Bộ phận giáo vụ, TKHĐ có trách nhiệm quản lí điểm chấm của các phòng thi, nhập điểm vào phần mềm, xử lí tách điểm theo lớp và gởi lại cho GVBM đúng thời hạn quy định đối với khối 12 hoàn thành vào ngày 15/5/2021, đối với khối 10, 11 hoàn thành vào ngày 25/5/2021.
IV-THỐNG KÊ SỐ LIỆU: 
TKHĐ có trách nhiệm thống kê điểm thi, điểm TBm  cả ba khối  và gởi báo cáo cho PHTc/m trước 26/5/2021.

Tác giả bài viết: Văn Vỹ

Nguồn tin: Chuyên môn THPT Thu Xà