Hóa học

Useful Language – Lesson 3 – Unit 6. Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Video hướng dẫn giải

Related Articles

Listen then practice.

Bạn đang xem bài: Useful Language – Lesson 3 – Unit 6. Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

(Nghe sau đó thực hành.)


What does Trees for the Future do? 

(Trees for the Future làm gì?)

Where do they work?

(Họ làm việc ở đâu?)

How can I help?

(Tôi có thể giúp bằng cách nào?)

They plant trees.

(Họ trồng cây.)

They work in Africa.

(Họ làm việc ở châu Phi.)

You can donate money.

(Bạn có thể quyên góp tiền.)


THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Hóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button