Vật lý

Trò chơi ô chữ trang 103 SGK Vật lí 8

Đề bài

Trò chơi ô chữ

Related Articles

Hàng ngang

1. Một đặc điểm của chuyển động phân tử

2. Dạng năng lượng vật nào cũng có

3. Một số hình thức truyền nhiệt 

4. Số đo phần nhiệt năng thu vào, hay mất đi

5. Đại lượng có đơn vị là J/kg.K

6. Tên chung của những vật liệu dùng để cung cấp nhiệt lượng khi đốt cháy

7. Tên của một chương trong Vật lí 8

8. Một hình thức truyền nhiệt

Lời giải chi tiết

Hàng ngang

1. Hỗn độn

2. Nhiệt năng

3. Dẫn nhiệt

4. Nhiệt lượng

5. Nhiệt dung riêng

6. Nhiên liệu

7. Nhiệt học

8. Bức xạ nhiệt

Hàng dọc

NHIỆT HỌC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button