Lịch sử

Trình bày hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đối với các nước tư bản châu Âu.

Đề bài

Trình bày những hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đối với các nước tư bản châu Âu?

Bạn đang xem bài: Trình bày hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đối với các nước tư bản châu Âu.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

dựa vào sgk trang 90 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Những hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933:

– Về kinh tế: tàn phá nặng nề nền kinh tế của các nước tư bản, kéo lùi sức sản xuất hàng chục năm,…

– Về xã hội: hàng trăm triệu người (công nhân, nông dân,…) rơi vào tình trạng đói khổ. Nạn thất nghiệp tăng, phong trào đấu tranh của nhân dân diễn ra mạnh mẽ.

– Về chính trị: chủ nghĩa phát xít lên nắm chính quyền ở nhiều nước (Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản) và phát động cuộc chiến tranh phân chia lại thế giới.

– Về quan hệ quốc tế: xuất hiện hai khối đế quốc đối lập nhau, nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh thế giới mới.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button