Khoa học

Trả lời tìm hiểu thêm mục 2 trang 128 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Đề bài

Hãy tìm hiểu những đặc điểm phân biệt bò sát với lưỡng cư.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Dựa vào đặc điểm đặc trưng của bò sát và lưỡng cư.

Lời giải chi tiết

1623042045 osh9 Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button