Khoa học

Trả lời mở đầu trang 119 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Ở Bài 21, em đã quan sát được sinh vật nào trong nước ao, hồ? Những sinh vật đó có đặc điểm gì? Chúng có vai trò gì trong tự nhiên và đời sống?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Ở Bài 21, em đã quan sát được trùng roi, trùng giày, trùng biến hình.

– Trùng roi có màu xanh, chứa diệp lục có khả năng quang hợp và có một roi bơi dài.

– Trùng giày có hình dạng giống đế giày.

– Trùng biến hình có các chân giả, hình dạng biến đổi liên tục, không cố định.

Các sinh vật này là thức ăn của các động vật khác và một số có khả năng quang hợp tổng hợp chất dinh dưỡng.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button