Khoa học

Trả lời luyện tập mục V trang 72 SGK KHTN 6 Cánh Diều.

Đề bài

Dựa vào hình 12.11, hãy tính số tế bào con mới được tạo ra sau lần phân chia thứ tư.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Sau mỗi lần phân chia, số lượng tế bào tăng gấp 2 lần.

Lời giải chi tiết

Sau lần phân chia thứ tư số tế bào tăng lên là: 8.2= 16 (tế bào)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button