Khoa học

Trả lời luyện tập mục IV trang 71 SGK KHTN 6 Cánh Diều.

Đề bài

Lập bảng các đặc điểm giống và khác nhau về cấu tạo giữa tế bào nhân sơ so với tế nào nhân thực.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Lý thuyết cấu tạo tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

Lời giải chi tiết

1622618782 swvw Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button