Khoa học

Trả lời luyện tập mục 2 trang 130 SGK KHTN 6 Cánh Diều

Luyện tập 1

Lập bảng về những đặc điểm nhận biết các lớp động vật có xương sống. 

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết đặc điểm từng lớp động vật có xương sống.

Lời giải chi tiết:

1623042046 e2ab Trường THPT Thu Xà

Luyện tập 2

 Lập bảng về các vai trò và tác hại của động vật có xương sống và lấy các ví dụ minh họa.

Lời giải chi tiết:

1623042046 9aez Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button