Khoa học

Trả lời câu hỏi thảo luận 7 trang 62 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Tại sao nói nhiên liệu hóa thạch thuộc loại nhiên liệu không tái tạo?


Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Nhiên liệu hóa thạch muốn tái tạo sẽ mất hàng triệu năm

Lời giải chi tiết

Vì để có thể hóa thạch được, cần phải trải qua rất nhiều năm. 


THPT Thu Xà


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button