Khoa học

Trả lời câu hỏi thảo luận 4 trang 134 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Quan sát hình 29.2 và 29.3, em hãy nêu vai trò của thưc vật trong tự nhiên.1623406114 7wva Trường THPT Thu Xà

1623406114 Trường THPT Thu Xà

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Vai trò của thực vật trong tự nhiên: là nơi sinh sống cho một số sinh vật khác, đồng thời cung cấp thức ăn cho các sinh vật khác, là một mắt xích quan trọng chuỗi thức ăn tự nhiên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button