Khoa học

Trả lời câu hỏi thảo luận 1 mục 1 trang 18 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Cảm nhận của em về chiều dài đoạn thẳng AB so với chiều dài đoạn thẳng CD trong hình 4.1 như thế nào?

1621926350 ij1u Trường THPT Thu Xà

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Chiều dài đoạn thẳng AB ngắn hơn so với chiều dài đoạn thẳng CD.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button