Khoa học

Trả lời câu hỏi mục V trang 72 SGK KHTN 6 Cánh Diều.

Đề bài

Quan sát hình 12.11 và cho biết số lượng tế bào tăng lên sau mỗi lần phân chia.

1622618880 hi3l Trường THPT Thu Xà

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Sau lần phân chia thứ nhất: tế bào tăng lên 1.2=2 tế bào.

Sau lần phân chia thứ hai: tế bào tăng lên thành 2.2=4 tế bào.

Sau lần phân chia thứ ba: tế bào tăng lên thành 4.2=8 tế bào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button