Lịch sử

Trả lời câu hỏi mục 4 trang 38 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Đề bài

Dựa vào các hình từ 8.7 đến 8.12 và đọc thông tin trong sách giáo khoa trang 39, 40, 41, hãy nêu những thành tựu tiêu biểu của văn minh Trung Quốc.

87 Trường THPT Thu Xà

88 89 Trường THPT Thu Xà

810 Trường THPT Thu Xà811 Trường THPT Thu Xà

1654300737 916 812 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Quan sát hình ảnh

Lời giải chi tiết

Những thành tựu tiêu biểu của văn minh Trung Quốc:

– Tư tưởng: có nhiều thuyết học, tư tưởng, chính trị học, nổi bật nhất là: Nho gia, Pháp gia, Đạo gia, Mặc gia.

– Sử học: các bộ sử nổi tiếng: Sử kí của Tư Mã Thiên, Hán Thư của Ban Cố,…

– Chữ viết:

+ Sáng tạo ra chữ viết từ sớm.

+ Chữ thường được viết trên mai rùa/ xương thú (giáp cốt văn); hoặc trên thẻ tre, gỗ…

– Văn học:

Phong phú, đa dạng về thể loại và phương thức thể hiện.

+ Nhiều tác phẩm nổi tiếng, như: Kinh Thi (thời Xuân Thu), Sở từ (thời chiến quốc)…

– Về y học: 

+ Biết dùng cây cỏ tự nhiên để làm thuốc chữa bệnh.

+ Các danh y nổi tiếng như Hoa Đà, Biển Thước…

– Kỹ thuật: phát minh quan trọng về kĩ thuật làm giấy, la bàn, kĩ thuật in…

– Kiến trúc: xây dựng Vạn lý trường thành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button