Lịch sử

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 92 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Đề bài

Hãy trình bày những nét chính và vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Chăm-pa.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại kiến thức hoạt động kinh tế và tổ chức xã hội.

Lời giải chi tiết

Những nét chính về kinh tế nhà nước Chăm-pa:

+ Sử dụng công cụ sắt, dùng trâu bò kéo cày.

+ Trồng lúa nước, hai vụ/năm; Làm ruộng bậc thang.

+ Trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp.

+ Khai thác lâm thổ sản, làm đồ gốm, đánh cá, buôn bán.

Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Chăm-pa:

182 Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button