Lịch sử

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 91 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Câu 1

Dựa vào lược đồ hình 18.1, hãy xác định phạm vi chủ yếu của Vương quốc Chăm-pa.

1622107828 jir8 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

quan sát lược đồ 18.1

Lời giải chi tiết:

Phạm vi của Vương quốc Chăm-pa: từ Hoành Sơn đến Phan Rang.

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Tóm tắt quá trình ra đời, phát triển của Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X.

Phương pháp giải:

Quá trình ra đời, phát triển của Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Lời giải chi tiết:

Quá trình ra đời, phát triển của Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X:

+ Cuối thế kỷ II, nhân dân Tượng Lâm giành độc lập, giành quyền tự chủ, lập nước Lâm Ấp.

+ Về sau, Lâm Ấp tiếp tục mở rộng lãnh thổ về phía Nam, kéo dài đến Ninh Thuận, Bình Thuận ngày nay.

+ Khoảng thế kỉ VII, tên nước đổi thành Chăm-pa.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button