Khoa học

Trả lời Câu hỏi 4 mục II trang 189 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề bài

Nếu như em đứng trên Hải Vương tinh, sẽ nhìn thấy Mặt Trời lớn hơn hay nhỏ hơn so với khi ở Trái Đất?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Trái Đất gần Mặt Trời hơn so với Hải Vương tinh.

Lời giải chi tiết

Nếu như em đứng trên Hải Vương tinh, sẽ nhìn thấy Mặt Trời nhỏ hơn so với khi ở Trái Đất vì Trái Đất gần Mặt Trời hơn so với Hải Vương tinh.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button