Khoa học

Trả lời câu hỏi 1 mục III trang 70 SGK KHTN 6 Cánh Diều.

Đề bài

Quan sát hình 12.7 và cho biết:

a) Cấu tạo và chức năng của tế bào, tế bào chất và nhân tế bào.

b) Sự khác nhau về cấu tạo giữa tế bào động vật và tế bào thực vật.

1622618481 je2t Trường THPT Thu Xà

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

a) Cấu tạo của tế bào gồm các thành phần chính :

– Màng tế bào:

+ Cấu tạo: Là lớp màng mỏng

+ Chức năng: Kiểm soát sự di chuyển của các chất vào và ra khỏi tế bào

– Tế bào chất

+ Cấu tạo: Là chất keo lỏng, chứa các bào quan

+ Chức năng: Là nơi diễn ra hầu hết các hoạt động sống của tế bào

– Nhân tế bào:

+ Cấu tạo: có màng nhân bao bọc chất di truyền

+ Chức năng: trung tâm điều khiển hầu hết hoạt động sống của tế bào.

b) Sự khác nhau về cấu tạo giữa tế bào động vật và tế bào thực vật:

1622618481 2wt0 Trường THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button