Tổng hợp 4 succeeded đi với giới từ gì hay nhất

1 Succeeded Nghĩa Là Gì? Succeeded đi Với Giới Từ Gì?

Succeeded Nghĩa Là Gì? Succeeded đi Với Giới Từ Gì?

 • Tác giả: tailieuielts.com
 • Ngày đăng: 03/06/2022
 • Đánh giá: 4.93 (766 vote)
 • Tóm tắt: Trong tiếng Anh, từ “succeed” thường sẽ đi kèm với giới từ “in ” trong cấu trúc “succeed in + danh từ/Ving”. VD: “He succeeded in fixing his car.” => Anh ấy đã thành công sửa chiếc xe hơi của mình. “It’s hard to succeed in the stock market world.” => Khó để thành công trong thế giới chứng khoán
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: They succeeded in challenging the authority of the petro-military alliance and its fragmented offspring. => Họ đã thành công trong việc thách thức quyền lực của liên minh dầu khí-quân sự và thế hệ con cháu bị chia cắt

Xem chi tiết

2 Succeeded đi với giới từ gì?

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 03/21/2022
 • Đánh giá: 4.98 (766 vote)
 • Tóm tắt: 2. Succeeded đi với giới từ gì? … Ví dụ: He succeeded in fixing his car. ( Anh ấy đã thành công sửa chiếc xe hơi của mình.) “It’s hard to succeed in the stock 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: I’ve been trying to persuade her to take on more people, but so far without success. (Tôi đã cố gắng thuyết phục cô ấy nhận nhiều người hơn, nhưng cho đến nay vẫn chưa thành công.)

Xem chi tiết

3 succeeded đi với giới từ gì – Thánh chiến 3D

succeeded đi với giới từ gì - Thánh chiến 3D

 • Tác giả: thanhchien3d.vn
 • Ngày đăng: 09/10/2022
 • Đánh giá: 4.9 (725 vote)
 • Tóm tắt: · Chào bạn,. Trong trường hợp này thì “succeed” sẽ đi kèm với giới từ “in” trong cấu trúc “succeed in + danh từ/Ving” 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “He succeeded in fixing his car.” => Anh ấy đã thành công sửa chiếc xe hơi của mình.
  “It”s hard to succeed in the stock market world.” => Khó để thành công trong thế giới chứng khoán.

Xem chi tiết

4 “Tất tần tật” cấu trúc Viết Lại Câu cực kì hữu ích

"Tất tần tật" cấu trúc Viết Lại Câu cực kì hữu ích

 • Tác giả: langmaster.edu.vn
 • Ngày đăng: 10/18/2022
 • Đánh giá: 4.87 (692 vote)
 • Tóm tắt: Viết lại câu không còn xa lạ với những người học tiếng Anh nữa. … mong muốn; To succeed in doing sth = manage to do sth: làm việc gì thành công 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: I like collecting stamps = I am interested in collecting stamps = I bcollecting stamps = I am keen on collecting stamps = I’m fond ofcollecting stamps.

Xem chi tiết

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *