Môn toán

Toán lớp 5 trang 73 Luyện tập chung

Bài 1

Đặt tính rồi tính : 

a) \(266,22 : 34\) ;                     b) \(483 : 35\) ;

c)  \(91,08 : 3,6\) ;                     d) \(3: 6,25.\)

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học về phép chia số thập phân. 

Lời giải chi tiết:

1658119281 778 tr loi bai 1 3 Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Toán lớp 5 trang 73 Luyện tập chung

Tính:

a) \((128,4 – 73,2) : 2,4 – 18,32 \)

b) \(8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32\)

Phương pháp giải:

– Biểu thức có dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

– Biểu thức có chứa phép nhân, phép chia, phép cộng và phép trừ thì ta tính phép nhân, phép chia trước, phép

cộng và phép trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) \((128,4 – 73,2) : 2,4 – 18,32\)

    \(= 55,2 : 2,4 – 18,32\)

    \(= 23 – 18,32 \)

    \(= 4,68 \)

b)  \(8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32\)

    \(= 8,64 : 4,8 + 6,32 \)

    \(= 1,8 + 6,32\)

    \(= 8,12\)

 

           

             

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Toán lớp 5 trang 73 Luyện tập chung

Một động cơ mỗi giờ chạy hết \(0,5l\) dầu. Hỏi có \(120l\) dầu thì động cơ đó chạy được trong bao nhiêu giờ?

Phương pháp giải:

Tính số giờ động cơ đó chạy được ta lấy số lít dầu chia cho số lít dầu tiêu thụ khi động cơ chạy \(1\) giờ.

Lời giải chi tiết:

Có \(120l\) dầu thì động cơ đó chạy được trong số giờ là:

              \(120 : 0,5 = 240\) (giờ)

                                       Đáp số: \(240\) giờ.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Toán lớp 5 trang 73 Luyện tập chung

Tìm \(x\):

a)    \(x– 1,27 = 13,5 : 4,5\)

b)    \(x+ 18,7 = 50,5 : 2,5\)

c)    \(x\times 12,5 = 6 \times 2,5\)

Phương pháp giải:

– Thực hiện tính tính kết quả vế phải.

– Tìm x bằng cách:

Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ.

Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Lời giải chi tiết:

a)   \(x\;– 1,27 = 13,5 : 4,5  \)

      \(x \;– 1,27 = 3 \)     

      \(x= 3 + 1,27\)

      \(x= 4,27     \) 

b)   \(x+ 18,7 = 50,5 : 2,5   \)

      \(x + 18,7 = 20,2\)

      \(x = 20,2\; – 18,7 \)

      \(x= 1,5\) 

c)   \(x \times 12,5 = 6 \times 2,5\)

      \(x \times  12,5 = 15\)

      \(x = 15: 12,5\)

      \(x = 1,2\) 

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button