Môn toán

Toán lớp 5 trang 51, 52 Tổng nhiều số thập phân

Bài 1

Tính:

a) \(5,27 + 14,35 + 9,25\) ;                        b) \(6,4 + 18,36 + 52\) ;

c) \(20,08 + 32,91 + 7,15\) ;                      d) \(0,75 + 0,09 + 0,8\) .

Phương pháp giải:

– Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

– Cộng như cộng các số tự nhiên.

– Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Lời giải chi tiết:

1658087613 72 tr loi bai 1 3 Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Toán lớp 5 trang 51, 52 Tổng nhiều số thập phân

Tính rồi so sánh giá trị của \((a + b) + c\) và \(a + (b + c)\):

a

b

c

(a + b) + c

a + (b + c)

2,5

6,8

1,2

 

 

1,34

0,52

4

 

 

Nhận xét: Phép cộng các số thập phân có tính chất kết hợp:

Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của hai số còn lại.

\((a + b) + c = a + (b + c)\)

Phương pháp giải:

Biểu thức có dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Lời giải chi tiết:

tr loi bai 2 4 Trường THPT Thu Xà

Nhận xét: \((a + b) + c = a + (b + c).\)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Toán lớp 5 trang 51, 52 Tổng nhiều số thập phân

Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính:

a) \(12,7 + 5,89 +1,3;\)

b) \(38,6 + 2,09 + 7,91;\)

c) \(5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2;\)

d) \(7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để ghép thành các cặp mà tổng của các số đó là số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

a) \(12,7 + 5,89 +1,3\)

    \(= (12,7 + 1,3) + 5,89\)

    \(= 14+ 5,89\)

    \(= 19,89\)

b) \(38,6 + 2,09 + 7,91\)

    \(= 38,6 + (2,09 + 7,91)\)

    \(= 38,6 + 10\)

    \(= 48,6\)

c) \(5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2\)

    \(= (5,75 + 4,25) + (7,8 + 1,2)\)

    \(= 10 + 9\)

    \(= 19\)

d) \(7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55\)

   \(= (7,34 + 2,66) + (0,45+0,55)\)

   \(= 10 + 1\)

   \(  = 11\)

Lý thuyết

a) Ví dụ: Có ba thùng đựng dầu, thùng thứ nhất có \(27,5l\), thùng thứ hai có \(36,75l\), thùng thứ ba có \(14,5l\). Hỏi cả ba thùng có bao nhiêu lít?

Ta phải tính:       \(27,5 + 36,75 + 14,5 = ? \;(l)\)

  \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{27,5\,\,}\\{36,75}\\{14,5\,\,\,}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,78,75}\end{array}\)

Để tính tổng nhiều số thập phân ta làm tương tự như tính tổng hai số thập phân.

b) Bài toán: Người ta uốn một sợi dây thép thành hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là \(8,7dm\); \(6,25dm\); \(10dm\). Tính chu vi của hình tam giác đó.

Bài giải:

Chu vi của hình tam giác là:

             \(8,7 + 6,25 + 10 = 24,95 \;(dm)\)

                                      Đáp số: \(24,95dm\).

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button