Môn toán

Toán lớp 3 trang 59 – Bảng nhân 6 – SGK Chân trời sáng tạo

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Toán lớp 3 trang 59 – Bảng nhân 6 – SGK Chân trời sáng tạo

Đố bạn các phép nhân trong bảng nhân 6.

1655581204 596 bai 2 1 Trường THPT Thu Xà

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Toán lớp 3 trang 59 – Bảng nhân 6 – SGK Chân trời sáng tạo

Bài 1

Tính nhẩm.

1655581204 865 bai 1 2 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng nhân 6.

Lời giải chi tiết:

tr loi bai 1 2 Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Toán lớp 3 trang 59 – Bảng nhân 6 – SGK Chân trời sáng tạo

Tính.

1655581205 215 bai 2 2 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

– Biểu thức chỉ có phép nhân, chia ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

– Biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước rồi thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a, 6 x 5 x 4 = 30 x 4                        

                  = 120                                                

b, 52 – 6 x 3 = 52 – 18   

                     = 34

c,  6 x 8 : 3 = 48 : 3

                   = 16              

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Toán lớp 3 trang 59 – Bảng nhân 6 – SGK Chân trời sáng tạo

Số?

Mỗi tờ giấy màu dán được một mặt của hộp giấy (xem hình bên).

Để dán hết các mặt của 10 hộp giấy, cần …?… tờ giấy màu.

bai 3 trg 59 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Bước 1: Tìm số tờ giấy màu để dán 1 hộp

Bước 2: Tìm số tờ giấy màu để dán 10 hộp

Lời giải chi tiết:

Ta thấy 1 hộp giấy gồm 6 mặt nên để dán các mặt của 1 hộp cần 6 tờ giấy màu.

Để dán hết các mặt của 10 hộp giấy , cần 60 tờ giấy màu. (Vì 6 x 10 = 60)

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button