Môn toán

Toán lớp 3 trang 25 – Khối hộp chữ nhật, khối lập phương – SGK Chân trời sáng tạo

Thực hành

Bài 1

Nhận biết đỉnh, cạnh, mặt của khối hộp chữ nhật, khối lập phương.

1655548492 989 bai 1 5 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Học sinh nhận biết các đỉnh, cạnh, mặt của khối hộp chữ nhật, khối lập phương.

Luyện tập

Bài 1

Số?

Để làm mô hình khối lập phương như hình bên em cần: ..?.. que tính, ..?.. viên đất nặn.

b1 4 Trường THPT Thu Xà

 


Phương pháp giải:

Dựa vào số cạnh và số đỉnh của khối lập phương để tìm số que tính, số viên đất nặn phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Số que tính chính là số cạnh của khối lập phương, số viên đất nặn chính là số đỉnh của khối lập phương.

Do đó để làm mô hình khối lập phương em cần 12 que tính, 8 viên đất nặn.

Bài 2

Ba khối gỗ có vết là các hình trên cát (xem hình).

Tìm vết của mỗi khối gỗ.

1655548492 521 bai 2 4 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Xác định các dạng hình khối có trong hình vẽ từ đó em chọn vết của mỗi khối gỗ trên cát.

Lời giải chi tiết:

Khối lập phương có các mặt là hình vuông nên vết trên cát là hình vuông.

Khối hộp chữ nhật có đáy là hình chữ nhật nên vết trên cát là hình chữ nhật.

Khối trụ có đáy là hình tròn nên vết trên cát là hình tròn.

1655548493 405 tr loi bai 2 1 Trường THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button