Môn toán

Toán lớp 3 trang 15 – Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm – SGK Kết nối tri thức

Hoạt động

Bài 1

Related Articles

Bạn đang xem bài: Toán lớp 3 trang 15 – Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm – SGK Kết nối tri thức

Làm tròn các số 2 864, 3 058 và 4 315 đến hàng chục, hàng trăm.

Phương pháp giải:

– Khi làm tròn số lên đến hàng chục, ta so sánh chữ số hàng đơn vị với 5. Nếu chữ số hàng đơn vị bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

– Khi làm tròn số lên đến hàng trăm, ta so sánh chữ số hàng chục với 5. Nếu chữ số hàng chục bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải chi tiết:

– Làm tròn đến hàng chục

1655691013 296 1a Trường THPT Thu Xà

– Làm tròn đến hàng trăm

1655691013 617 1b Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Rô-bốt, Việt và Mai cùng ghé thăm một trang trại, Rô-bốt đếm được có 1 242 con gà. Khi làm tròn số đến hàng chục:

Mai nói: “Trang trại có khoảng 1 240 con gà”.

Việt nói: “Trang trại có khoảng 1 250 con gà”.

Theo em, bạn nào nói đúng?

Phương pháp giải:

– Áp dụng cách làm tròn đến hàng chục rồi trả lời câu hỏi của đề bài.

– Khi làm tròn số lên đến hàng chục, ta so sánh chữ số hàng đơn vị với 5. Nếu chữ số hàng đơn vị bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

1655691014 161 bai 2 Trường THPT Thu Xà

Vậy bạn Mai nói đúng.

Luyện tập

Bài 1

Bạn đang xem bài: Toán lớp 3 trang 15 – Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm – SGK Kết nối tri thức

Trong thư viện có 6 745 cuốn sách. Hỏi mỗi bạn đã làm tròn số sách đó đến hàng nào?

1655691014 754 bai 1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Quan sát tranh và áp dụng lý thuyết làm tròn đến hàng chục, hàng trăm rồi trả lời câu hỏi của đề bài.

Lời giải chi tiết:

Trong thư viện có 6 745 cuốn sách. Quan sát tranh ta có:

– Bạn nam nói trong thư viện có khoảng 6 750 cuốn sách. Bạn nam đã làm tròn số sách đến hàng chục vì bạn nam so sánh chữ số hàng đơn vị với 5 (5 = 5).

– Bạn nữ nói trong thư viện có khoảng 6 700 cuốn sách. Bạn nữ đã làm tròn số sách đến hàng trăm vì bạn nữ so sánh chữ số hàng chục với 5 (4 < 5).

Bài 2

Số?

Quan sát các máy “làm tròn số” rồi tìm số thích hợp với máy cuối cùng.

bai Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

-Quan sát ta thấy các số được làm tròn đến hàng trăm. Từ đó em làm tròn số 4 516 đến hàng trăm.

– Khi làm tròn số lên đến hàng trăm, ta so sánh chữ số hàng chục với 5. Nếu chữ số hàng chục bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải chi tiết:

Ta thấy chữ số hàng chục là 1 <  5

Vậy số 4516 được làm tròn đến hàng trăm thành số 4500.

 bai Trường THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button