Môn toán

Thử tài bạn 6 trang 39 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

Em hãy điền số thích hợp vào chỗ trốn để hoàn thành phép tính :

\({2 \over 9} + {5 \over { – 12}} – {{ – 3} \over 4} = {2 \over 9} + {{ – 5} \over {12}} + {3 \over 4} = {{2.4} \over {36}} + {{\left( { – 5} \right) \cdot …} \over {36}} + {{3 \cdot …} \over {36}} = {{8 – … + …} \over {36}} = {{20} \over {36}} = {{…} \over {…}}\).

Lời giải chi tiết

\({2 \over 9} + {5 \over { – 12}} – {{ – 3} \over 4} = {2 \over 9} + {{ – 5} \over {12}} + {3 \over 4} = {{2.4} \over {36}} + {{( – 5).3} \over {36}} + {{3.9} \over {36}} = {{8 – 15 + 17} \over {36}} = {{20} \over {36}} = {5 \over 9}.\)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button