Môn toán

Thử tài bạn 4 trang 38 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

Tìm số đối của các số :  \({5 \over {13}};{2 \over { – 3}};57; – 12;0.\)

Lời giải chi tiết

Số đối của các số: \({5 \over {13}};{2 \over { – 3}};57; – 12;0\)  lần lượt là: \({{ – 5} \over {13}};{2 \over 3}; – 57;12;0.\)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button