Môn toán

Thử tài bạn 1 trang 11 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

1. Cho ba ví dụ về phân số. Cho biết tử và mẫu của mỗi phân số đó.

2. Trong các cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số ?

a) \({5 \over 8}\)                       b) \({{1,57} \over 5}\)                   

c) \({{ – 3} \over {14}}\)                         d) \({{3,56} \over { – 7,5}}\)                   

e) \({5 \over 0}\)

3. Theo quy ước ở Hoạt động 2, hãy ghi phân số chỉ số phần nước sinh tố trong li đã được uống (không còn trong li) theo hình dưới đây :

thu tai 11 chu de 14 Trường THPT Thu Xà 

4. Hãy ghi phân số chỉ phần nước sinh tố còn lại trong li theo hình dưới đây :

 thu tai 12 chu de 14 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết

1.Ví dụ: Phân số \(\dfrac{5 }{ {11}};5\)  là tử số và 11 là mẫu số.

Phân số \(\dfrac{{ – 2} }{ 9}; – 2\)  là tử số và 9 là mẫu số.

Phân số \(\dfrac{{ – 5} }{ {14}}; – 5\)  là tử số và 14 là mẫu số.

2. Trong các cách viết chỉ có các cách viết:

\(a)\;\dfrac{5}{8}\)  và \(c)\;\dfrac{{ – 3}}{ {14}}\)  là phân số. Giải thích \(\dfrac{a }{ b}\)  là một phân số với \(a,b \in Z,b \ne 0.\)

3. Phân số chỉ số phần nước sinh tố trong li đã được uống (không còn trong li) theo hình từ trái sang phải lần lượt là: \(\dfrac{{ – 3}}{4};\dfrac{{ – 2}}{4};\dfrac{{ – 1}}{4}\)

4. Phân số chỉ phần nước sinh tố còn lại trong li theo hình từ trái sang phải lần lượt là: \(\dfrac{4}{4};\dfrac{3}{4};\dfrac{2}{4};\dfrac{1}{4}\)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button