Tiếng anh

Speaking – Unit 12 trang 139 tiếng Anh 11

Task 1

Task 1. Work in pairsAsk and answer questions about the Asian Games, using the information from the table below.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về Đại hội Thể thao châu Á bằng cách sử dụng các thông tin từ bảng dưới đây.)

42 sbtta 11m Trường THPT Thu Xà

Example: (Ví dụ)

A: When and where were the 1st  Asian Games held?

(Thế vận hội châu Á lần thứ nhất được tổ chức khi nào và ở đâu?)

B: In 1951 in India.

(Năm 1951 tại Ấn Độ.)

A: How many countries took part in the Games?

(Bao nhiêu nước tham gia thế vận hội?)

B: Eleven. (11.)

A: How many sports were there at the Games?

(Có bao nhiêu môn thể thao tại thế vận hội?)

B: Six. (Sáu.)

Task 2

Task 2. Work in groups. Take turns to talk about the sports results of the Vietnamese athletes at 14th Asian Games.

(Làm việc theo nhóm. Thay phiên nhau nói về kết quả thể thao của các vận động viên Việt Nam tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 14.)

43 sbtta 11m Trường THPT Thu Xà

1660050468 884 1 2 Trường THPT Thu Xà

Example: In bodybuilding, the Vietnamese athletes won one gole medal and one bronze medal.

(Ví dụ: Trong môn thể dục thể hình, các vận động viên Việt Nam đã được 1 huy chương vàng và 1 huy chương đồng.)

 

Lời giải chi tiết:

– In billiards, the Vietnamese athletes won one gold medal and one silver medal.

(Trong môn bi-da, các vận động viên Việt Nam đã giành được một huy chương vàng và một huy chương bạc.)

– In karatedo, the Vietnamese athletes won two gold medals and one bronze medal.

(Trong môn karatedo, các vận động viên Việt Nam đã giành được hai huy chương vàng và một huy chương đồng.)

– In shooting, the Vietnamese athletes won one bronze medal.

(Trong môn bắn súng, các vận động viên Việt Nam đã giành được một huy chương đồng.)

– In wushu, the Vietnamese athletes won one silver medal and one bronze medal.

(Trong môn wushu, các vận động viên Việt Nam đã giành được một huy chương bạc và một huy chương đồng.)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button