Tiếng anh

Speaking – trang 24 – Unit 9 – SBT tiếng Anh 9 mới

Đề bài

Choose correct statement (A-F) to complete the following conversation. Practise the conversation with your partner.
Chọn đáp án đúng từ A-F để hoàn thành đoạn hội thoại sau. Luyện tập với bạn bè.

Bạn đang xem bài: Speaking – trang 24 – Unit 9 – SBT tiếng Anh 9 mới

A. What does that word mean?

B. How do you pronounce this?

C. Did I pronounce that correctly?

D. Sure, what do you want to know?

E. If you talk to your American friends every day, you’ll improve quickly.

F. Do you understand?

 

Mary: Duong, do you like studying English?

Duong: I do like studying English, and I can read it well, but speaking can be difficult.

Mary: It’s not that hard. (1) ____________
Duong: I have my book from class here. How do you s this word?do like studying English, and I can read it w< but speaking can be difficult.

Duong: Can I ask you a question?

Mary: (2) ____________

Mary: It’s pronounced microwave.

Duong: Sorry, I don’t understand. (3) ____________

Mary: A microwave is a type of oven that cooks or he< food very quickly using electromagnetic wav rather than heat. (4) ____________    

Duong: Yes, I think so. Can you say it again?

Mary: Microwave.

Duong: Microwave. (5)______________

Mary: Yes, that’s right. That’s very good.

Duong: Thank. And this word? (6)

Mary: That word is pronounced iron.

Duong: Thanks so much.

 

Lời giải chi tiết

Key – Đáp án:

1.E            2. D          3. A               4. F              5. C                6. B

Tạm dịch: 

Mary: Dương, bạn có thích học tiếng Anh không?

Dương: Tôi thích học tiếng Anh, và tôi có thể đọc tốt, nhưng nói thì có thể khó.

Mary: Không khó đâu. Nếu bạn nói chuyện với bạn bè Mỹ mỗi ngày, bạn sẽ cải thiện nhanh chóng.

Dương: Tôi có thể hỏi bạn một câu hỏi không?

Mary: Chắc chắn, bạn muốn biết điều gì?

Dương: Tôi có cuốn sách của tôi từ lớp học ở đây. Làm thế nào để bạn có từ này? Làm như học tiếng Anh, và tôi có thể đọc nó khá tốt nhưng nói có thể khó khăn.

Mary: Đó được đọc là lò vi sóng.

Dương: Xin lỗi, tôi không hiểu. Chữ đó có nghĩa là gì?

Mary: Lò vi sóng là loại lò nướng nấu hoặc làm thức ăn rất nhanh bằng cách sử dụng sóng điện từ thay vì nhiệt. Bạn hiểu không?

Dương: Vâng, tôi nghĩ thế. Bạn có thể nói lại không?

Mary: Lò vi sóng.

Dương: Lò vi sóng. Tôi đã phát âm đúng không?

Mary: Vâng, đúng rồi. Điều đó rất tốt.

Dương: Cảm ơn. Và từ này? Bạn phát âm nó như thế nào?

Mary: Từ đó được phát âm là sắt.

Dương: Cảm ơn rất nhiều.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tiếng anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button