Lịch sử

Soạn giải bài 1 phần Luyện tập – vận dụng trang 95 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều

Đề bài

Lập bảng tóm tắt những nét chính về sự thành lập, quá trình phát triển, phạm vi lãnh thổ; hoạt động kinh tế và hoạt động xã hội và tổ chức của Vương quốc Cham-pa.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại những nét chính về Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Lời giải chi tiết

1811 Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button