Tiếng việt

Soạn bài Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ SGK Ngữ văn 6 tập 1 Cánh diều siêu ngắn

Phần I

CHUẨN BỊ

Trả lời câu 1 (trang 95 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Phương pháp giải:

Chú ý các câu hỏi trong bài Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn độc lập” để trả lời trong văn bản này.

Lời giải chi tiết:

– Thời điểm: 6/5/2019

– Nội dung: diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ xuất hiện ở ngay phần Sapo đầu tiên

– Những mốc thời gian được nhắc tới: 

+ Chiến dịch Điện Biên Phủ 1953-1954

+ 3 đợt tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ:

Đợt 1 (13 đến 17/3): tiêu diệt 2 cứ điểm Him Lam, Độc lập, mở toang cửa phía Bắc và Đông Bắc.

Đợt 2 (30/3 – 30/4): kiểm soát các điểm cao, các khu trung tâm khiến địch rơi vào thế bị động, mất tinh thần.

Đợt 3 (1 đến 7/5): tổng công kích, 7/5 toàn thắng.

=> Những sự kiện được thuật lại nhằm trình bày rõ nội dung, diễn biến xảy ra của sự việc dẫn đến chiến thắng Điện Biên Phủ lừng danh.

Câu 2

Trả lời câu 2 (trang 95 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Phương pháp giải:

Em tìm hiểu tác dụng của đồ họa trong văn bản này.

Lời giải chi tiết:

Tác dụng: minh họa, làm nổi bật nội dung và thu hút người đọc

Câu 3

Trả lời câu 3 (trang 95 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Phương pháp giải:

Em sưu tầm trên sách báo, internet.

Lời giải chi tiết:

Sưu tầm: 

Dinh Độc Lập – dấu ấn lịch sử tháng Tư (nguồn: http://vtr.org.vn/dinh-doc-lap-dau-an-lich-su-thang-tu.html)

– Ngoài cách trình bày thông tin như văn bản Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập” và tờ lịch ngày 2/9, còn có những cách trình bày theo mối quan hệ nguyên nhân – kết quả.

Phần II

ĐỌC HIỂU

Câu hỏi giữa bài

Trả lời câu hỏi (trang 95 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Phương pháp giải:

Chú ý tìm hiểu các từ ngữ địa phương và tham khảo chú thích (1) và (2).

Lời giải chi tiết:

Từ “diễn biến” trong nhan đề cho thấy thông tin trong bài viết sẽ được triển khai theo trình tự thời gian, từ mở đầu đến diễn biến và kết thúc.

CH cuối bài

Trả lời câu 1 (trang 96 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc văn bản và rút ra nội dung chính.

Lời giải chi tiết:

– Thông tin chính: sự kiện quân ta toàn thắng tại Điện Biên Phủ.

– Dựa vào dòng chữ: Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ được in lớn, có màu ở ngay đầu tiên.

Câu 2

Trả lời câu 2 (trang 96 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc lại sapo (phần in đậm).

Lời giải chi tiết:

Nội dung sapô có chính là nhan đề của văn bản.

Câu 3

Trả lời câu 3 (trang 96 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc lại văn bản và chú ý những từ ngữ, thông tin được thể hiện trong bài.

Lời giải chi tiết:

Văn bản trên cung cấp những thông tin cụ thể: Chiến thắng của chiến dịch điện bên phủ 1953-1954

Câu 4

Trả lời câu 4 (trang 96 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Phương pháp giải:

Đọc lại các sự kiện trong văn bản, chú ý “Đợt 3”.

Lời giải chi tiết:

– Đợt tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ:

+ Đợt 1 (13 đến 17/3): tiêu diệt 2 cứ điểm Him Lam, Độc lập, mở toang cử phía Bắc và Đông Bắc

+ Đợt 2 (30/3-30/4): kiểm soát các điểm cao, các khu trung tâm khiến địch rơi vào thế bị động, mất tinh thần

+ Đợt 3 (1 đến 7/5): tổng công kích, 7/5 toàn thắng

Thông tin cụ thể về Đợt 3 lại được in đậm nhằm nhấn mạnh chiến thắng của quân ta trong chiến dịch.

Câu 5

Trả lời câu 5 (trang 96 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Phương pháp giải:

So sánh cách trình bày của hai văn bản.

Lời giải chi tiết:

Khác ở chỗ là văn bản Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ viết theo trình tự triển khai theo trình tự từ mở đầu đến diễn biến và kết thúc trong khi văn bản Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập” viết theo trình tự thời gian.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button