Tiếng anh

Review 7&8 – SBT Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

Bài A

A. Look, read, and () the box.

(Nhìn, đọc, và đánh dấu và ô.)

z0 2 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

– shirt: áo sơ mi

– hat: mũ/ nón

– shorts: quần ngắn

– pants: quần dài

– shoes: giày

– socks: tất ngắn

– T-shirt: áo phông/ áo thun

– dress: váy/ đầm

Lời giải chi tiết:

1. shirt (áo sơ mi)

2. pants (quần dài)

3. socks (tất ngắn)

4. T-shirt (áo phông)

Bài B

B. Listen and circle.

(Nghe và khoanh chọn.)

Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1.

Girl 1: These are my shorts. (Đây là quần ngắn của mình.)

Girl 2: I like your shorts. (Mình thích quần ngắn của bạn.)

Girl 1: Thanks. (Cảm ơn.)

2.

Boy: Is this your T-shirt? (Đây là áo phông của bạn à?)

Girl: Yes, it is. (Vâng.)

3.

Boy: These are my shoes. (Đây là giày của mình.)

Girl: I have black shoes, too. (Mình cũng có giày đen nữa.)

Lời giải chi tiết:

Trường THPT Thu Xà

Bài C

C. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

1. Is this your hat? – Yes, it is.

(Đây là mũ của bạn à? – Vâng.)

2. Is this your T-shirt? – No, it isn’t.

(Đây là áo phông của bạn à? – Không phải.)

3. These are my shorts.

(Đây là quần ngắn của mình.)

Bài D

D. Listen and put a () or a (x).

(Nghe và đánh dấu hoặc x.)

Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Can you see the bike? – No, I can’t.

(Bạn có nhìn thấy xe đạp không? – Không.)

2. Can you see the boat? – Yes, I can.

(Bạn có nhìn thấy chiếc thuyền không? – Có.)

3. Can you see the plane? – Yes, I can.

(Bạn có nhìn thấy máy bay không? – Có.)

4. Can you see the bus? – No, I can’t.

(Bạn có nhìn thấy xe buýt không? – Không.)

Lời giải chi tiết:

1. x

2. ✓

3. ✓

4. x

Bài E

E. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

1. Can you see the plane? – Yes, I can.

(Bạn có nhìn thấy máy bay không? – Có.)

2. Can you see the motorbike? – Yes, I can.

(Bạn có nhìn thấy xe máy không? – Có.)

3. Can you see the boat? – No, I can’t.

(Bạn có nhìn thấy chiếc thuyền không? – Không.)

4. Can you see the bus? – Yes, I can.

(Bạn có nhìn thấy xe buýt không? – Có.)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button