Tiếng anh

Review 2 – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

A

A. Listen and circle (A or B).

Bạn đang xem bài: Review 2 – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

(Nghe và khoanh tròn A hay B.)


1653390752 820 2 3 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

1. What shape is it?

(Nó là hình gì vậy?)

It’s a triangle.

(Nó là hình tam giác.)

2. What shape is it?

(Nó là hình gì vậy?)

It’s a circle.

(Nó là hình tròn.)

3. What shape is it?

(Nó là hình gì vậy?)

It’s a square.

(Nó là hình vuông.)

4. What shape is it?

(Nó là hình gì vậy?)

It’s a rectangle.

(Nó là hình chữ nhật.)

B

B. Point, ask, and answer.

(Chỉ, hỏi, và trả lời.)

1653390752 86 2 4 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

What shape is it?

(Nó là hình gì?)

It’s a circle.

(Nó là hình tròn.)

Loigaiihay.com


Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tiếng anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button