Tiếng anh

Review 1 – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

A

A. Listen and draw lines.

Bạn đang xem bài: Review 1 – Tiếng Anh 2 – iLearn Smart Start

(Nghe và vẽ đường thẳng.)


1653389114 840 2 1 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

1. How are you, Ben?

(Bạn có khỏe không, Ben?)

I’m bored.

(Tôi chán.)

2. How are you, Kim?

(Bạn có khỏe không, Kim?)

I’m hungry.

(Tôi đói bụng.)

3. How are you, Bill?

(Bạn có khỏe không, Bill?)

I’m happy.

(Tôi vui.)

4. How are you?

(Bạn có khỏe không?)

Lola is sad.

(Lola buồn.)

Sad?

(Buồn?)

Yes, Lola’s sad.

(Vâng, Lola buồn.)

B

B. Play the “Chain” game.

(Trò chơi “Dây chuyền”)

1653389114 499 2 2 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

Cách chơi: người thứ nhất sẽ hỏitên“What’s your name?,  người thứ 2 sẽ trả lời “My name’s Lan” ( Tôi tên Lan.). Tiếp tục người thứ 2 sẽ hỏi tên và người thứ 3 trả lời tên của mình, thay phiên nhau cho đến khi nào hết lượt.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tiếng anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button