Lịch sử

Qua các hình ảnh 65, 66, 67, em có nhận xét gì về những hình ảnh khác nhau của nước Mĩ?

Đề bài

Qua các hình 65, 66, 67, em có nhận xét gì về những hình ảnh khác nhau của nước Mĩ?

Bạn đang xem bài: Qua các hình ảnh 65, 66, 67, em có nhận xét gì về những hình ảnh khác nhau của nước Mĩ?

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

dựa vào sgk trang 93, 94, suy luận để trả lời.

Lời giải chi tiết

bai 181 1 Trường THPT Thu Xàbai 182 Trường THPT Thu Xà

– Hình 67 “Nhà ở của người lao động Mĩ trong những năm 20”: cho thấy sự nghèo khổ của những người lao động Mĩ. Phải sinh sống trong những căn nhà ổ chuột chật hẹp, lụp xụp, tạm bợ.

=> Qua 3 bức hình 65, 66, 67 cho ta thấy nền kinh tế Mĩ có sự phát triển phồn vinh. Tuy nhiên, cùng với đó là sự phân hóa giàu nghèo sâu sắc, nhân dân lao động Mĩ không hề được hưởng những thành tựu đó. Đây là kết quả phát triển tất yếu của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button