Tiếng anh

Pronunciation – Lesson 2 – Unit 6. Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

b

b. Listen to the words and focus on the underlined letters.

(Nghe các từ và chú ý đến các chữ cái được gạch dưới.)


recycle, bottle

c

c. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

d

d. Read the words with the correct sound to a partner.

(Cùng với một người bạn đọc các từ với âm đúng.)

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tiếng anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button