Tiếng anh

Practice – Lesson 2 – Unit 6. Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Đề bài

Take turns saying imperative sentences.

Bạn đang xem bài: Practice – Lesson 2 – Unit 6. Community – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

(Luân phiên nhau nói các câu mệnh lệnh.)

Don’t throw away the trash.

(Không vứt rác.)

6l2 Trường THPT Thu Xà

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

2. Recycle plastic and glass bottles

(Hãy tái chế các chai nhựa và thủy tinh.)

3. Don’t throw away plastic bottles.

(Không vứt chai nhựa.)

4. Reuse plastic bags.

(Hãy tái sử dụng túi nhựa.)

5. Reuse plastic bottles to plant trees.

(Hãy tái sử dụng chai nhựa để trồng cây.)

6. Don’t throw away clothes.

(Không ném quần áo cũ.)

7. Recycle old papers.

(Hãy tái chế giấy cũ.)

8. Pick up trash/ plastic bottles.

(Hãy nhặt rác / chai nhựa.)

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tiếng anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button