Tiếng anh

Possessive case (‘s/’) – 1e. Grammar – Unit 1. Home & Places – Tiếng Anh 6 – Right on!

Đề bài

1655490048 979 13 use pencil 6 Trường THPT Thu Xà2. Use the words in brackets to complete the gaps as in the example.

Bạn đang xem bài: Possessive case (‘s/’) – 1e. Grammar – Unit 1. Home & Places – Tiếng Anh 6 – Right on!

(Sử dụng các từ trong ngoặc để hoàn thành chỗ trống như ví dụ.)

1. These are the boys’ watches. (boys/ watches)

(Đây là những chiếc đồng hồ dành cho nam.)

2. This is the ­­­_____________. (girls/ room)

3. That is the ­­­_____________ . (men / office)

4. Those are the ­­­_____________ . (women/ hats)

5. These are the­­­_____________. (children/ caps)

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Sở hữu cách:

– danh từ số ít + ‘s

– danh từ số nhiều + ‘

– danh từ số nhiều bất quy tắc + ‘s

Lời giải chi tiết

 

2. girls’ room

3. men’s office

4. women’s hats

5. children’s caps

2. This is the ­­­ girls’ room.

(Đây là phòng của các cô gái.)

3. That is the men’s office.

(Đó là văn phòng của những người đàn ông.)

4. Those are the ­­­women’s hats.

(Đó là những chiếc mũ của phụ nữ.)

5. These are the­­­ children’s caps.

(Đây là những chiếc mũ lưỡi trai của trẻ em.)

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tiếng anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button