Tiếng anh

Phonetics – trang 48 – Unit 6 – SBT tiếng Anh 9 mới

Bài 1

Task 1. Write the words from the box in the correct part of the table according to the stress pattern, then read them aloud.

Bạn đang xem bài: Phonetics – trang 48 – Unit 6 – SBT tiếng Anh 9 mới

(Xếp các từ cho trước vào ô tương ứng với cách nhấn mạnh của từ đó. Đọc to, rõ ràng.)

Go away! (Đi chỗ khác đi!)

Keep working! (Tiếp tục làm việc nhé!)

Straight ahead! (Đi thẳng!)

Don’t move! (Đừng di chuyển!)

Try it on! (Thử nó đi!)

Think twice! (Nghĩ lại nhé!)

Watch out! (Cẩn thận đó!)

Turn it off! (Tắt nó đi!)

Don’t forget! (Đừng quên!)

Put it down! (Đặt nó xuống!)

Come closer! (Đến gần hơn nhé!)

 

1658094360 874 8 Trường THPT Thu Xà 

Lời giải chi tiết:

1658094361 730 10 Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Task 2. What would you say in each situation shown in the pictures? Write an imperative sentence under each picture, then practise reading the sentences aloud.

(Bạn sẽ nói gì nếu ở trong các tình huống dưới đây? Viết một câu mệnh lệnh dưới mỗi bức tranh và sau đó đọc to.)

1658094361 303 9 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết:

1. Keep silent! OOo

(Giữ trật tự nào các em!)

Hoặc: Keep working! OOo

(Tiếp tục học nhé các em!)

2. Go ahead!  OoO

(Đi thẳng!)

Hoặc: Straight ahead! OoO

(Đi thẳng!)

3. Turn it off! OOO

(Tắt nó đi!)

4. Come here! OO

(Đến đây nào!)

Hoặc: Come closer! Ooo

(Đến gần hơn nhé!)

5. Finish it! Ooo

(Uống hết đi con!)

6. Try it on! OOO

(Con thử chiếc áo này nhé!)

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Tiếng anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button