Môn toán

Phép trừ có hiệu bằng 10

Bài 1

Mỗi hình che số nào?

Bạn đang xem bài: Phép trừ có hiệu bằng 10

1622020228 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Xem lại các phép tính có hiệu bằng 10 đã học rồi điền các số được che.

Lời giải chi tiết:

1622020228 g2wi Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Tính:

18 – 8 – 1                16 – 6 – 1                      13 – 3 – 4

17 – 7 – 2                15 – 5 – 3                      11 – 1 – 5

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

18 – 8 – 1 = 10 – 1 = 9.

16 – 6 – 1 = 10 – 1 = 9.

13 – 3 – 4 = 10 – 4 = 6.

17 – 7 – 2 = 10 – 2 = 8.

15 – 5 – 3 = 10 – 3 = 7.

11 – 1 – 5 = 10 – 5 = 5.

Bài 3

Cô giáo có 18 cái khẩu trang, cô đã phát cho các bạn 8 cái. Hỏi cô giáo còn lại bao nhiêu cái khẩu trang?

1622020228 drno Trường THPT Thu Xà

Trả lời: Cô giáo còn lại .?. cái khẩu trang.

Phương pháp giải:

Để tìm số khẩu trang còn lại ta lấy số cái khẩu trang cô giáo có trừ đi số cái khẩu trang cô đã phát cho các bạn.

Lời giải chi tiết:

Phép tính: 

b10 phep tru hieu 10 tr59 bai 2 lg Trường THPT Thu Xà

Vậy: Cô giáo còn lại 20 cái khẩu trang.

 THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button