Tiếng anh

Ngữ pháp Unit 15 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2

1. Một số ngày hội lớn trong nãm

Teacher’s Day (ngày nhà giáo)

Christmas (Giáng sinh)

New Year (năm mới)

Mid-Autumn Festival (tết trung thu)

Children’s Day (quốc tế thiếu nhi)

2. Khi muốn hỏi và đáp về khi nào có lễ hội nào đó

Hỏi: When is + các ngày lễ hội? (… là khi nào?)

Đáp: It’s + on + ngày tháng. (Đó là/ Nó là ngày…)

Ex: When is Christmas? (Khi nào thì Giáng sinh?)

It’s on the twenty-fifth of December. (Đó là ngày 25 tháng 12.)

3. Hỏi và đáp về bạn làm gì vào dịp/lễ hội nào đó

What do you do + at/ on+ các ngày lễ hội? (Bạn làm gì vào các ngày …?)

I+ động từ chỉ hoạt động.

Ex: What do you do at Tet? (Bạn làm gì vào dịp Tết?)

I make banh chung. (Mình gói bánh chưng.)

What do you do on your birthday? (Bạn làm gì vào sinh nhật của bạn?)

I sing and dance with my friends. (Mình hát và nhảy múa với bạn bè.)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button