Địa lý

Lý thuyết thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hướng dẫn đọc biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Khi đọc biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa cần chú ý:

– Trục bên tay trái thể hiện yếu tố nào. Đơn vị đo của yếu tố đó.

– Trục bên tay phải thể hiện yếu tố nào. Đơn vị đo của yếu tố đó.

– Biểu đồ cột màu xanh thể hiện cho những yếu tố nào.

– Đường biểu diễn màu đỏ thể hiện yếu tố nào.

– Trục ngang thể hiện yếu tố nào.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button