Địa lý

Lý thuyết thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn

– Lược đồ địa hình tỉ lệ lớn là lược đồ thể hiện đặc điểm địa hình (độ cao, độ dốc,…) của một khu vực có diện tích nhỏ bằng các đường đồng mức và màu sắc.

– Đường đồng mức:

+ Là đường nối liền những điểm có cùng độ cao.

+ Các đường đồng mức cách nhau một độ cao đều gọi là khoảng cao đều.

+ Các đường đồng mức ngày càng gần nhau, địa hình càng dốc, các đường đồng mức cách xa nhau, địa hình càng thoải.

– Hướng dẫn đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn:

+ Xác định được các đường đồng mức có khoảng cao đều cách nhau bao nhiêu mét.

+ Tính độ cao của các địa điểm trên lược đồ.

+ Căn cức vào độ cao gần hay xa nhau của đường đồng mức, biết được độ dốc của địa hình.

+ Căn cứ vào tỉ lệ lược đồ, tính khoảng cách thực tế giữa các điểm.

2. Đọc lát cắt địa hình

– Lát cắt địa hình là hình vẽ biểu hiện được đầy đủ hình dáng và độ cao của các loại địa hình dọc theo một đường (tuyến) cắt nhất định.

– Hướng dẫn đọc lát cắt địa hình:

+ Xác định được điểm bắt đầu và điểm cuối của lát cắt.

+ Từ hai điểm mốc này, biết được hướng lát cắt, những điểm độ cao, dạng địa hình đặc biệt, biến đổi độ dốc của địa hình.

+ Mô tả sự thay đổi của địa hình từ điểm đầu đến điểm cuối lát cắt.

+ Dựa vào tỉ lệ lát cắt, tính khoảng cách giữa các địa điểm.

 THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button