Vật lý

Lý thuyết: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt trang 94 SGK Vật lí 8

I – SỰ TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC

1534145343792 1 Trường THPT Thu Xà

Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác.

Related Articles

II – SỰ CHUYỂN HOÁ GIỮA CÁC DẠNG CỦA CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG

1534145380167 1 Trường THPT Thu Xà

– Các dạng của cơ năng: động năng và thế năng có thể chuyển hoá qua lại lẫn nhau.

– Cơ năng và nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác.

III – SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT

Định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng: “Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi; nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác hay chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác”.

Sơ đồ tư duy về sự bảo toàn trong các hiện tượng cơ và nhiệt

su bao toan nang luong chinh thuc Trường THPT Thu Xà


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button