Địa lý

Lý thuyết khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất Địa lí 8

1. Khí hậu trên Trái Đất

– Các đới khí hậu ở các châu lục trên Trái Đất:

+ Châu Á: nhiệt đới, ôn đới, hàn đới.

+ Châu Âu: ôn đới, hàn đới.

+ Châu Phi: nhiệt đới, ôn đới.

+ Châu Mỹ: nhiệt đới, ôn đới, hàn đới.

+ Châu đại dương: nhiệt đới, ôn đới.

 Đặc điểm các đới khí hậu chính trên Trái Đất:

1546596438095 doikhihau Trường THPT Thu Xà

– Các kiểu khí hậu chính trên Trái Đất:

1546596459163 kieuKH Trường THPT Thu Xà

–  Các loại gió chính trên Trái Đất:

+ Gió Tín phong hoạt động trong vùng nội chí tuyến, có tính chất khô và nóng.

+ Gió Tây ôn đới hoạt động trong vùng ôn đới từ khoảng vĩ độ 30 – 35o thổi về vĩ tuyến 60o ở 2 bán cầu, gió mang theo hơi ẩm gây mưa nhiều cho các nước ven biển.

+ Gió Đông cực hoạt động trong phạm vi từ cực đến vòng cực ở 2 bán cầu, tính chất lạnh và khô, không gây mưa.

2. Các cảnh quan trên Trái Đất

– Các thành phần tự nhiên có mối quan hệ chặt chẽ, mật thiết và tác động qua lại lẫn nhau.

– Một thành phần thay đổi sẽ kéo theo sự thay đổi của các thành phần khác dẫn đến cảnh quan cũng thay đổi.

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Địa lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button